Kinky Curl Brazilian Human Hair Full Lace Wigs

Top 10A Grade Unprocessed Virgin Human Hair                100% No Shedding No Tangle!                                                                                                                                 

Water Wave Brazilian Human Hair Full Lace Wigs

Top 10A Grade Unprocessed Virgin Human Hair                100% No Shedding No Tangle!